Treball Social

És recomanable tenir una primera entrevista amb la treballadora social de la Clínica durant els primers dies de l’ingrés.

En el transcurs d’aquesta entrevista, s’omplirà la fitxa social i es fa una valoració de la situació sociofamiliar, orientant i informant dels recursos propis de la família i externs.

Durant l’ingrés o en la tramitació de l’alta es pot acudir a les treballadores socials per a resoldre qualsevol aspecte referent a l’assistència social que pugui ser del seu interès.

El despatx de les treballadores socials està situat a la segona planta i el seu horari és:

 • de dilluns a dijous: de 8.00h a 16.30h
 • divendres de 8h a 14.00h

Per a concertar una visita amb les treballadores socials cal dirigir-se a recepció per a demanar cita prèvia. 

Objectius del treball social

 • Definir circuits interns d’actuació i intervenció davant de les diferents problemàtiques.
 • Permetre identificar i determinar quines són les problemàtiques sociofamiliars produïdes per la malaltia i/o derivades d’aquesta.
 • Tenir les nocions bàsiques per poder assessorar als pacients i als cuidadors en la resolució de qualsevol complicació o tema pràctic derivat del problema social, orientant-los i facilitant-los els recursos més adients per poder fer front a la situació en què es troben.
 • Millorar la coordinació amb recursos externs i facilitar la informació necessària per a la millora de la salut i qualitat de vida de la població en general, exercint una funció de col·laboració activa.
 • Garantir la confidencialitat.

Funcions del treball social

 • Promoure el desenvolupament de les capacitats de la persona de manera que li permetin resoldre els problemes socials individuals o col·lectius.
 • Vetllar pels drets i deures de la persona atesa i la família en el marc legal de la dignitat i la bioètica, promocionant la facultat de lliure elecció, d’adaptació i de desenvolupament personal.
 • Advocar perquè s’adoptin polítiques socials justes i equitatives, i perquè s’estableixin serveis o alternatives als recursos socioeconòmics existents.
 • Facilitar informació, assessorament i connexions socials que permetin l’adaptació dels recursos formals i informals a les necessitats canviants de la persona.