La nostra història

Al 1966, el Doctor José del Soto i el seu germà Eulogio del Soto, originaris de Mèxic, decideixen fundar la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe. La Clínica, neix com a centre de consulta externa i hospitalització en traumatologia amb la idea de convertir-se en un centre de referència.

Ja és a l’any 1972 quan s’amplia l’activitat assistencial, concertant amb la Seguretat Social l’atenció medicoquirúrgica, per poder així disminuir les llistes d’espera de la pròpia Seguretat Social.

L’any 1986 el Departament de Sanitat i Seguretat Social crea el Programa Vida als Anys amb la intenció de millorar l’atenció a les persones grans malaltes, malalts crònics i persones en situació terminal i es concerta a la Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe per a l’aplicació d’aquest programa.

Al 1992, El CatSalut concerta tots els llits de la Clínica i centra la seva activitat a l’atenció integral del pacient crònic, amb una nova unitat funcional de convalescència dirigida a la rehabilitació funcional dels pacients.

Més endavant i atenent una de les necessitats socials de la zona, a l’any 2000, es crea l’Hospital de Dia que s’entén com a un pas intermedi a l’alta domiciliària.

L’any 2001 es crea la unitat de cures pal·liatives, sent la nostra Clínica una de les pioneres a donar aquest servei.

Amb el seu afany de créixer i poder donar cada dia un millor i més ampli servei a la sanitat catalana, al 2003 s’inicia la col·laboració amb el Programa Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC).

Amb el mateix esperit, al 2004 s’inicia la Unitat Funcional d’Atenció Ambulatòria per a Pacients Geriàtrics (EAIAS).

Al 2009 la Clínica reconverteix alguns dels llits de llarga estada a subaguts, convertint-nos així en els primers en donar aquesta atenció a la zona del Baix Llobregat i l’Hospitalet. Ja és al 2013 quan es concerta oficialment aquest servei amb el Servei Català de la Salut.

L’any 2016 celebrem 50 anys d’història amb la voluntat de continuar proporcionant-vos una atenció integral de qualitat en un entorn familiar i proper.