Missió, Visió, Valors

Missió

Som un centre hospitalari d'atenció intermèdia proveïdor del CatSalut amb la missió de satisfer les necessitats dels nostres pacients sota els estàndards de qualitat, equitat i eficiència.

Per dur a terme aquesta missió, assumim i desenvolupem:

  • Una cerca contínua amb l’objectiu de millorar dels recursos necessaris per a la prestació dels nostres serveis.
  • Una atenció als pacients coordinada amb l'atenció primària i el seu hospital de referència.
  • Augment i millora de la nostra oferta de serveis sociosanitaris.
  • Garantir l'accessibilitat, a l'atenció personalitzada i al confort dels nostres pacients.
  • Formació continuada dels nostres professionals, així com promoure estudis de recerca en l'àmbit sanitari.
  • La satisfacció i integració de tots els professionals que formen part del nostre equip.

 

Visió

Aspirem a:

  • ser un centre de referència en l'atenció hospitalària intermèdia a la zona del Baix Llobregat i l’ Hospitalet.
  • destacar per la satisfacció de les necessitats dels nostres pacients.
  • oferir un tracte proper i familiar.

 

Valors

Vocació de servei: Enfoquem els nostres serveis a les necessitats i expectatives de la població amb una assistència i un tracte professionalitzat.

Equitat: Igualtat en l'accés dels ciutadans a la prestació assistencial, amb independència de la seva condició social.

Atenció integral al pacient: Tractem no solament la patologia del pacient sinó tot allò que li envolta.

Qualitat: Busquem una millora continuada en la qualitat dels nostres serveis i tractaments.

Eficiència: L'eficiència en la gestió dels recursos públics és el nostre compromís amb la societat i la nostra garantia de viabilitat.

Eficàcia: Busquem un resultat òptim en els tractaments dels nostres pacients.

Esperit d'equip: El tracte familiar i proper dels nostres professionals i el seu entusiasme es tradueix en un màxim aprofitament dels nostres recursos i en una major satisfacció per part dels nostres pacients.