La Verge de Guadalupe

El 9 de Desembre de 1531, la Verge Maria se li va aparèixer a Juan Diego prop de la ciutat de Mèxic. Va demanar que s'aixequés un temple en el qual poder mostrar el seu amor i misericòrdia a aquells que sol·licitessin la seva empara.

La Verge va fer créixer en el turó Tepeyac (lloc inhòspit i semidesèrtic) un jardí de roses que recolliria Juan Diego en la seva tilma, amb la qual es presentaria al bisbe i demostraria així la seva presència. Aquesta tilma, amb la imatge de la Verge, seria finalment la tela que s'ha conservat fins avui dia, un miracle en si mateix i un misteri que ha estat al llarg del temps, motiu d'estudi per la societat científica.