Equip mèdic

Dra. Rosario Casas Floriano

Directora Assistencial

Col·legiada: 108221983

Mónica Pelegrin Garcia

Directora d'Infermeria

Col·legiada 27240

 

Dr. Pere Vozmediano Fernández

Unitat de Cures Pal·liatives i Subaguts

Col·legiat 108164800

Dra. Ana de la Hera Canta

Unitat MEP i Subaguts

Col·legiada 108312556

Dra. Patricia Alonso Roldán

Unitat MEP i Subaguts

Col·legiada 108375670

Dr. Dario Treviño Hernándo

Unitat MEP i Llarga Estada

Col·legiat 108233683

Dr. Juan Antonio Longarón Luna

Unitat de Llarga Estada

Col·legiat 108183046

Dra. Dolores Castillo

Unidad de Larga Estancia

Col·legiada 208283780

Dra. Cristina Delso

EAIAS i Hospital de Dia

Col·legiada 38548

 

Dr. José María Ruiz Zafra

Servei de Geriatria

Col·legiat 108298955

Dra. Mercè Lapeira

Servei de Rehabilitació

Col·legiada 108165103