Informació bàsica - Tràmits d'acollida

L’ ingrés d’un pacient en un centre d’atenció intermèdia suposa un canvi important en la seva vida i en la dels seus familiars, i és un moment d’incertesa. Per aquest motiu, volem facilitar-li tota la informació relativa al moment d’ingrés:

Els pacients que ingressin ho faran entre les 15 h. i les 16 h

En el moment de l'ingrés, mentre el pacient és acompanyat a la seva habitació, els familiars que l’acompanyin s’han de dirigir al servei d’admissions, situat a la planta baixa, on s’efectuarà la recollida de dades.

L’acolliment el realitzaran la directora d’infermeria i/o la treballadora social. En aquest moment s’explica al pacient i als familiars el funcionament del centre i dels professionals que formen part de l’equip multidisciplinari.

Es realitzarà també un primer contacte amb el pacient mitjançant una relació senzilla i cordial, valorant el seu grau de dependència. Detectant necessitats, estat emocional, ...

Així mateix, s’informarà a la família de la importància de la seva participació i col·laboració per afavorir la recuperació i la qualitat de vida del pacient.

També s’informarà a la família per tal que porti els estris d’higiene i la roba que pugui necessitar el pacient durant la seva estada al centre, com ara: les sabatilles, pijames, bates, camises de dormir, mitjons, raspall de dents, ...

La Treballadora Social concertarà una primera entrevista amb els familiars, per tal de poder realitzar la fitxa social i completar la informació d'altres aspectes socials.

En el cas de que la família estigui desbordada per la nova situació, en el moment de l’ ingrés la Treballadora Social farà contenció i donarà suport a la família i al pacient.

Se’ls farà entrega del ‘Llibre de Benvinguda’ de la Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe, on trobaran més informació sobre: les unitats d’hospitalització, activitats assistencials, informació general, horari de visites, horari de menjars, i drets i deures de l’usuari.

La visita del metge i l’infermera de la planta es realitzarà després de l’ ingrés. Després d’aquesta primera valoració sanitària s’establiran les pautes d’actuació i s’escriuran les anotacions metge / infermera i es pautarà la medicació.