Conseller Espiritual

L’ingrés d’un pacient en la Unitat de Cures Pal·liatives suposa un canvi important en la seva vida i en la dels seus familiars ja que es creen moments d’angoixa i afloren sentiments molt diversos. En determinades ocasions el pacient necessita estar tranquil i saber que no es deixa res pendent.

Per resoldre aquestes necessitats, tant el pacient com la seva família, poden demanar la presència d’un capellà al personal de la Clínica.

La Treballadora Social gestiona aquesta demanda i es posa en contacte amb el capellà del poble perquè es presenti a la Clínica el més ràpidament possible.