Logopeda

El servei de logopèdia s'ocupa d'avaluar, diagnosticar, tractar, realitzar un seguiment i orientar sobre les alteracions en la comunicació i/o la deglució del pacient.

Aquestes tasques es realitzen individualment i/o en grup, de manera que adeqüem els recursos a les necessitats del pacient. Paral·lelament, elaborem material específic per a la rehabilitació i millora de la comunicació dels nostres pacients.

Així, en el nostre servei tenim dues línies d'ocupació:

  • L'abordatge dels trastorns en la comunicació i la deglució.
  • L'elaboració de material logopèdic.

Objectius

Tenint en compte les nostres línies d'ocupació, els nostres objectius són:

  • Detectar els trastorns adquirits.
  • Avaluar les alteracions en la comunicació i/o la deglució.
  • Tractar les alteracions susceptibles de rehabilitació.
  • Realitzar un seguiment de l'evolució del pacient.
  • Informar i orientar al pacient i als seus cuidadors.
  • Elaborar material específic per a l'abordatge de les alteracions de la comunicació.
  • Elaborar material informatiu per al tractament de la disfàgia.
  • Millorar la formació del personal sanitari en relació al tractament i maneig de la disfàgia.