Psicologia

El servei de psicologia de Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe té com a missió primordial la d’ajudar a les persones (pacients, familiars o professionals) a afrontar algunes situacions difícils que tenen el seu origen en:

  • Una percepció d'amenaça important per a la pròpia integritat física o psicològica (per exemple, una pèrdua important).
  • Una percepció de manca de recursos o un ús inadequat d'ells.
  • Estats d'ànim inadequats per afrontar l'amenaça.