Unitat de llarga estada

Unitat d’hospitalització adreçada a pacients majors de 60 anys, que pateixen malalties cròniques, morbiditat elevada i/o pluripatologia, amb diferents nivells de dependència física o psíquica i que comporten un difícil maneig al seu domicili o en una residència social.

Perfil del pacient

Pacients que requereixen cures i tractaments intensius i continuats en un centre sociosanitari especialitzat.

Objectius

Aconseguir una estabilització clínica de la persona que li permeti l’alta o bé a un recurs residencial adient, o bé al domicili.