Unitat de convalescència

Unitat que proporciona assistència mèdica, cures d'infermeria i recursos de rehabilitació a pacients que han patit un procés agut, orientada principalment a aconseguir una millora funcional.

Perfil del pacient

  • pacient preferentment d'edat avançada amb un deteriorament funcional de recent aparició potencialment recuperable.
  • pacient que, un cop superada la fase aguda de las seva malaltia (mèdica, quirúrgica o traumatològica), requereix assistència mèdica, cures d'infermeria i tractament rehabilitador.

Objectius

  • recuperació funcional.
  • reinserció del pacient en el seu entorn habitual.