Programa PIUC

Aquest programa engega actuacions dirigides a millorar la resposta del sistema sanitari enfront de les necessitats hivernals d'atenció urgent.
Els usuaris d'aquest programa han superat la fase aguda i inestable de la malaltia, per tant no precisen atencions agudes hospitalàries, però sí requereixen continuar tractaments de menor intensitat, durant un període curt de temps, abans de tornar al seu domicili o d'ingressar en un centre sociosanitari.

 Perfil

  • Pacients que després d'un procés agut i en situació d'estabilitat clínica, necessiten continuació de serveis d'infermeria o mèdics de mitja intensitat per completar el tractament.
  • Pacient preferentment geriàtric, fràgil o malalt, major de 75 anys, amb descompensació de malalties cròniques, produïdes bàsicament per infeccions respiratòries.
  • Malalts amb processos infecciosos que precisin tractament endovenós: infeccions urinàries, pneumònies, infeccions respiratòries, osteomielitis, etc.

Objectius

  • Facilitar el drenatge de les unitats d'aguts dels hospitals durant l'hivern.
  • Completar el tractament de mitja intensitat perquè l'usuari retorni al domicili.