Alta hospitalària

El metge responsable del pacient serà qui informarà del dia de l’alta quan escaigui.

Si vostè vol deixar la Clínica en contra de l’ordre facultativa, hauran de signar el full d’alta voluntària en descàrrega de les responsabilitats de la Clínica.

Abans de l’alta, li agrairíem que pogués contestar l’enquesta de satisfacció que la infermera li entregarà en el moment de comunicar-li l’alta. Aquestes enquestes, que són totalment anònimes, són de gran ajuda per a nosaltres a fi de poder millorar el nostre servei i donar-li l’atenció que es mereix.

Trobarà una bústia de suggeriments i enquestes de satisfacció a les zones polivalents de cada planta.