Hospital de Dia

És una unitat de no internament. La seva activitat es centra a continuar el tractament rehabilitador i de teràpia ocupacional en pacients geriàtrics, principalment atesos en les Unitats de Convalescència, Llarga Estada o altres.

L'equip interdisciplinari consta de:

 • metge
 • metge rehabilitador
 • infermera
 • auxiliars
 • fisioterapeutes
 • terapeutes ocupacionals
 • treballadora social
 • psicòloga

Funciona durant tot l'any, exceptuant dissabtes, diumenges i festius. L'horari és de 9 del matí a 17 hores. Se serveix l'esmorzar i el menjar.

El transport entre el domicili i l'Hospital de Dia està concertat.

Perfil del pacient

Està dirigit a gent gran i/o a pacients geriàtrics, que puguin precisar:

 • una recuperació funcional.
 • reeducació de les activitats de la vida diària.
 • controlar els símptomes de determinades patologies.
 • cures sanitàries especials.

 Objectius

 • recolzar l'alta hospitalària sociosanitària per aconseguir una reinserció social satisfactòria en la comunitat i així l'alta definitiva.
 • coordinació i col·laboració amb la resta de recursos sanitaris i socials per planificar una continuïtat assistencial.
 • valoració clínica i funcional, avaluant la dependència i les necessitats psicosocials de l'usuari.
 • prevenir la deterioració progressiva dels pacients geriàtrics en les activitats instrumentals de la vida diària.
 • rehabilitació física i psíquica diària, sota la supervisió d'un metge geriatra, per bé disminuir la discapacitat física i/o psíquica, o bé aconseguir la seva autosuficiència.
 • conscienciar a la família perquè pugui assumir la nova situació de l'usuari (educació familiar) i aconseguir així la seva col·laboració amb el tractament evolutiu de l'usuari.