Fisioteràpia

El servei de fisioteràpia de la Clínica es centra a tractar les deficiències físiques que es produeixen en l'organisme, sigui de forma temporal o permanent, les quals repercuteixen en el moviment habitual o normal del pacient.

El tractament es realitza tant en sessions individualitzades com en grup, sempre adaptant-nos a les necessitats del pacient i del servei i intentant treure-li el màxim partit.

La finalitat del tractament és prevenir, guarir i recuperar, mitjançant l'actuació i tècniques pròpies de la fisioteràpia, aquella deficiència que produeix un trastorn en la vida quotidiana del pacient.

Les tasques que es realitzen des del servei de fisioteràpia del centre són:

  • Diagnòstic de fisioteràpia i tractament de les deficiències que afectin al pacient.
  • Registres d'evolució i realització d'informes.
  • Assessorament a les famílies / cuidadors, sobre el maneig del pacient i les ajudes tècniques de casa a l'alta.
  • Elaboració de pròtesi i fèrules quan el pacient ho requereix.
  • Formació d'alumnes en pràctiques.