Farmàcia Hospitalària

La Unitat de Farmàcia del nostre Centre està inscrita com Dipòsit de Medicaments nº B-28-D, en el Registre Oficial de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, complint el que estableix l’article núm. 8 de l’ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 10 de juny de 1986.

Des de la Unitat de Farmàcia es fa dispensació, seguiment i informació de medicaments a pacients ingressats a través de sistemes d’unidosi i dispensació individualitzada; tenint una intervenció activa i compartida en la prescripció farmacològica; som el Centre d’Informació de Medicaments actiu i passiu per tot el personal sanitari i pacients que ho sol·licitin.

 

Cap Servei de Farmàcia

Olga Santos Marín. Col·legiada: 12.509