Petit Glossari de la Covid-19

19/05/2020

Davant d'aquesta situació excepcional de pandèmia mundial, molts de nosaltres ens trobem davant de termes que no coneixem o que no estem segurs d'entendre correctament i que hauríem de saber, ja que, actualment formen part del nostre dia a dia.

Des de Policlínica Guadalupe, estem convençuts que el millor remei per combatre aquest virus, i qualsevol patologia o malaltia existent, és la informació i estar degudament informat. Conèixer al que ens enfrontem, pot ser de gran ajuda tant per prevenir com per curar.

Per aquesta raó, i per la imminent obertura del nostre centre, us presentem un llistat de termes relacionats amb la Covid-19 que són molt útils per entendre el funcionament d'aquest virus:

 • Aïllament: mesura de distanciament social aplicada a les persones contagiades per reduir el risc de transmissió a altres persones.

 • Brot epidèmic: Increment del nombre de persones infectades en una mateixa població en un període de temps determinat.

 • Cas confirmat: Persona que ha donat positiu en una prova de la Covid-19.

 • Cas descartat: Persona que ha donat negatiu en una prova de la Covid-19.

 • Cas possible: Persona que té símptomes propis de la Covid-19.

 • Corba epidèmica: Nombre de casos representats gràficament en un període de temps determinat. També representa els patrons de comportament i les tendències d'aquesta malaltia.

 • Coronavirus: Nom d'una família de virus responsable de causar síndromes i afeccions respiratòries.

 • Epidèmia: Nombre inesperat de casos positius d'una malaltia en una àrea geogràfica gran o en una comunitat, durant un període de temps concret.

 • Immunitat: Resistència de l'organisme a una malaltia infecciosa.

 • Pandèmia: Epidèmia que afecta greument a una àrea geogràfica molt extensa, fins i tot a més d'un país.

 • Prevalença: Nombre de persones infectades o exposades al virus en relació amb el nombre total d'habitants d’una població.

Esperem que, amb aquest petit glossari basat en el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, hàgim aclarit els vostres dubtes i preguntes referents a aquestes paraules tan utilitzades el dia d'avui.