La Gestió de la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe durant la Pandèmia Originada pel Covid-19

29/05/2020

La Clínica Nuestra Señora de Guadalupe és un centre hospitalari d’atenció intermèdia proveïdor del CatSalut amb la missió de satisfer les necessitats dels nostres pacients sota els estàndards de qualitat, equitat i eficiència. L’ingrés d’una persona en un centre sanitari suposa sempre un canvi important en la seva vida. Per aquest motiu, els nostres pacients troben a la nostra clínica una atenció personalitzada i de tracte proper i familiar perquè la seva estància amb nosaltres sigui el més fàcil i còmode possible.

 

Entrevista a la Dra. Charo Casas

Realitzem una entrevista a una de les persones responsables de la gestió del covid-19 de la Clínica Guadalupe, la Dra. Charo Casas Floriano, Dir. Assistencial de la Clínica Ntra. Sra. Guadalupe. Amb més de 37 anys d’experiència a la Clínica Ntra. Sra. Guadalupe, la Dra. Casas està duent a terme la direcció mèdica i la coordinació amb SCS i hospitals, així com la gestió assistencial dels pacients.

 

Quin tipus de pacients atén la Clínica Guadalupe?

Donada la nostra especialització en geriatria, la CNSG atén la hospitalització de cinc tipus de pacients: pacients subaguts provinents d’urgències d’hospitals, d’Atenció Primària o de residències; pacients convalescents geriàtrics, pacients de llarga estada amb un grau de dependència molt alt, pacients pal·liatius, així com també a pacients d’hospital de dia i de consultes externes de geriatria. Els nostres pacients procedeixen principalment de la sanitat pública, però també de mútues de salut, privats o d’accidents de trànsit.

 

Com ha canviat la manera d’atendre a aquests pacients amb la nova situació del Covid-19?

L’atenció envers al pacient durant la seva hospitalització ha estat sempre cercar el confort i benestar del pacient, per la qual cosa, la nostra màxima és assegurar que les mesures d’higiene i seguretat siguin les que marquen tant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, com el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

 

Quines mesures de seguretat i d’higiene s’han dut a terme arran de la pandèmia?

Hem adaptat tots els protocols de seguretat i higiene que ens ha enviat tant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, com el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. En primer lloc, hem sectoritzat la clínica, per la qual cosa, hem diferenciat plantes entre pacients amb Covid-19 i pacients sense Covid-19 i, en segon lloc, i més important, hem protocol·litzat els controls higiènics i sanitaris amb la utilització d’EPIs que recomanaven des del Departament de Salut i el Ministerio de Sanidad.

 

Sabem que heu animat als familiars i amics a enviar cartes als pacients ingressats amb Covid-19, com han rebut aquestes cartes? Com ha sigut la gestió dels pacients a nivell emocional?

És important remarcar que sempre hem prioritzat l’emergència sanitària a l’atenció emocional. Dit això, hem gestionat videotrucades i s’han llegit als pacients la totalitat de cartes que s’han enviat a familiars i amics. Hem de pensar que en moments així, el nostre personal sanitari ha estat més proper que mai a les necessitats emocionals dels pacients.

 

Com es va viure la primera alta d’un pacient prèviament diagnosticat amb SARS-CoV-2?

L’equip assistencial ho va viure amb una emoció i satisfacció molt gran. Veure que la dedicació donada amb cos i ànima cap als pacients donava el seu fruit en forma d’alta va ser molt emocionant. Recordo el moment en què marxa en una fila d’aplaudiments i, certament, és l’energia que fa seguir amb més dedicació que mai. Recordo també l’alta d’una pacient amb 100 anys, com comprendreu, aquest tipus de notícies, emocionen molt!

 

Quina és la situació actual de la Clínica Guadalupe i quin nou escenari post-covid imagina en les clíniques i centres de salut?

Actualment hem reduït molt el número de pacients i, ara mateix, la càrrega viral a la clínica és molt baixa. És cert que seguirem tenint aïllada una unitat Covid-19, ja que tot i que a dia d’avui no hi ha una garantia assegurada de què hi hagi un rebrot de cara a la tardor, és important mantenir les mesures de prevenció. A més, el Servei Català de Salut vol seguir amb mesures molt estrictes, les quals seguirem al 100%.