Logo Clínica Guadalupe

Hospitalització COVID-19

03/04/2020

La Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe, comprenent la situació d'inquietud en algunes famílies amb familiars ingressats en el centre i preocupades per la gravetat de la situació en la qual ens trobem, vol reforçar-los amb tota la informació necessària a més de l'acompanyament diari telefònic que ofereixen els nostres professionals, tant mèdics, infermers/as, Treballadores Socials i Departament d'Admissions.

 

La Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe és un centre hospitalari amb més de 50 anys d'experiència, que presta serveis com a Hospital d'Atenció Intermèdia, i és un centre proveïdor del Servei Català de la Salut.

Arran de la greu crisi sanitària que estem vivint, el Departament de Salut ha adoptat mesures organitzatives per a gestionar-la a través de diverses Instruccions i Resolucions.

 

Mitjançant aquestes Resolucions, del 18 de març i del 21 de març, amb noves mesures complementàries de prevenció i control de la infecció, porten al fet que el nostre centre es posi a disposició i quedi integrat en el Sistema Sanitari Públic de Catalunya, enfortint així la capacitat de resposta i control de la infecció. D'acord amb una nova Instrucció i en el marc de potenciar la coordinació i l'efectivitat entre els diferents recursos assistencials, la Clínica actua com a Hospital d'Atenció Intermèdia orientat a pacients de la COVID-19 de Nivell 1.

 

Per a millorar l'atenció sanitària en el territori i fer front de manera efectiva les necessitats d'atenció urgent, els pacients que atenem són pacients amb necessitat de ser atesos en la xarxa d'atenció intermèdia –no aguts, no crítics-, per a casos relacionats amb la COVID-19 majors de 18 anys, prioritàriament per a persones majors fràgils i pacients crònics, com també i per igual casos sense relació amb el COVID-19.

El nostre objectiu és facilitar el drenatge des dels Hospitals d'Aguts de la Xarxa Pública.

Davant la gravetat de la situació que estem travessant, el nostre centre, com a integrant de la Xarxa de Salut Pública de Catalunya, té el deure ètic i moral d'atendre a tots els pacients sense discriminació de les patologies que presenten. Especial atenció mereixen els pacients o usuaris afectats per COVID positiu, que, sent la població més vulnerable, precisa en tot moment un tractament i control per equips qualificats en l'atenció geriàtrica com és el nostre cas.

 

Per a nosaltres és un privilegi i és un orgull formar part de la Xarxa Pública de Salut, i poder ajudar i atendre a tots els usuaris que precisen de les nostres cures. Reconeixem públicament la labor infatigable que estan realitzant tots els equips assistencials de tots els centres assistencials del SISCAT, assumint diàriament tots els riscos personals amb vocació de servei a la comunitat.

infopacientes@clinicansguadalupe.com